Lernia

Samarbete
Juno PR

Lernia är det företag som varit verksamt längst med matchning och utbildning för arbetsmarknadens behov i Sverige. Deras PR-byrå Juno PR bad om min hjälp med den nya identitetsdesignen. Lernia ville behålla logotypen oförändrad och deras tidigare primärfärg orange har använts som CTA-färg tillsammans med nya färger.

kfform_lernia_001
kfform_lernia_011
kfform_lernia_012
kfform_lernia_016
kfform_lernia_021
kfform_lernia_017

Grafiska element som representerar mångfalden av Lernias tjänster

kfform_lernia_023
kfform_lernia_022
kfform_lernia_portrait_005
kfform_lernia_portrait_002
kfform_lernia_025
kfform_lernia_026

Presentationsmall

kfform_lernia_008